Tıbbi Cihazlar

Argon Lazer

Laser, uyarılmış radyasyon emisyonuyla ışık amplifikasyonunun (LightAmplificationbyStimulatedEmission of Radiation – LASER ) ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Retina laserfotokoagülasyonu temelde ışık enerjisinin oküler pigmentler tarafından absorbe edilişi, ısıya çevrilişi ve istenilen bölgede doku koagulasyonunun sağlamasına bağlı bir tedavi formudur. Retina fotokoagülasyonunda şu anda kullanılmakta olan lazerler ; ArgonLaser(488-515 nm)

Laserfotokoagülasyonun uygulandığı durumlar temelde, diyabetik retinopati ve diğer retinal vasküler hastalıklar, makülerkoroidalneovaskülermembranlar, retinal yırtıklar ve predispozanperiferikdejenerasyonlar ve bazı intraoküler tümörlerdir. Özel bir kontakt lens kullanmak suretiyle uygulanır.