Muayene ve Tedavi Süreci

Hasta Yatış ve Ayakta Tedavi

Muayene ve tetkik işlemleri sonunda konulan teşhis ile cerrahi olmayan işlemlerin uygulanması öngörülür ise Hasta Yatış Birimi tarafından işlem ile ilgili dosyanız açılacaktır. Burada dosyanıza konulmak üzere, işlemi onayladığınızı belirten ilgili “Onam Formu” için imza alınacaktır. Dosyanızı aldıktan sonra Tetkik Birimi'ne tekrar yönlendirileceksiniz. Tetkik Birimi dosyanızı alacak ve size uygulanacak müdahale gereği bir ön hazırlık süreci (göz bebeğinin büyütülmesi ya da küçültülmesi vb.) var ise bu süreci tamamlayacak ve cihazların uygunluğuna göre sizi hazır duruma getirdikten sonra gerekli olan işlem hekiminiz tarafından uygulayacaktır.

Tedavi Uygulamaları 3-20 dakika gibi kısa bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre yapılan işleme göre değişmektedir. Yapılan müdahale sonrası kullanmanız gereken ilaç var ise hekiminiz tarafından reçeteniz yazılacaktır.

Tedavilerde gözün durumuna göre işlemler bazen tek seansla sınırlı kalmamakta birden fazla seans ile tedavinin tamamlanması söz konusu olabilmektedir. Tek seansta tedaviniz tamamlanmışsa hekiminiz tarafından kontrole çağırılmanız ya da belirlenen tarih aralığına muayene randevusu alarak gelmeniz istenebilir. Randevunuzu kurumdan ayrılmadan ilgili birimdeki çalışanlarımızdan alabilirsiniz. Tek seansta tedavinin sonlandırılamadığıdurumlarda ise bir sonraki seans için randevu almak üzere tekrar Hasta Yatış Birimi’ne yönlendirileceksiniz. Hasta Yatış Birim personelimiz tarafından bir sonraki seans için gerekli olan en uygun tarih aralığına randevunuzu oluşturacaktır.

Hekiminizin öngörüsü üzerine rapor gerektiren tedavilerde, muayeneden sonra iş başı yapılması gereken tarih tespit edilerek hekiminiz tarafından Çalışabilir (İşbaşı) Kağıdı düzenlenerek tarafınıza verilir veya hekiminizin istemi üzerine Rapor Birimi tarafından İstirahat Raporu, Durum Bildirir Raporu, Epikriz Raporu vb. düzenlenerek hekiminizin imzalamasının ardından size verilecektir.