Tıbbi Birimler

Kornea – Konjonktiva

Kornea göze gelen ışınların retina üzerinde odaklanmasını sağlayan gözün en ön bölümündeki saydam tabakadır. 

Başlıca Konjonktival ve Korneal Hastalıkları
  • Kapak taşı
  • Konjoktival kitle, kist
  • Konjoktivit (bakteriyel, viral, allerjik)
  • Kuru göz
  • PterjiumKeratit (bakteriyel, viral, allerjik)
  • Keratokonus
  • Kornealdistrofiler
  • Korneanın dejeneratif hastalıkları

Pterjium
Kornea üzerine doğru olan et büyümesi olarak bilinir. Belirtileri gözde kızarıklık, batma hissi, astigmatizmaya neden olarak görme bozukluğu şeklindedir. Genetik yatkınlık önemlidir. Güneş ışığı, ultraviyole ışığa maruz kalanlarda daha sık görülür. 

Pterjiumun asıl tedavisi cerrahidir. Nüks ihtimalini azaltmak için pterjium dokusu alındıktan sonra hastanın kendi gözünden alınacak bir greft (doku parçası) ile veya amniyon zarı ile yama yapılmalıdır. Korunmak için güneş gözlüğü kullanılması faydalıdır.

Keratokonus
Keratokonus, gözün ön bölümünde yer alan korneanın incelmesi, eğiminin artması yani öne doğru sivrileşmesi durumudur. Hastalığın seyrini yavaşlatmak için Cross Linking (CCL)

Uygun hastalarda görmenin rehabilitasyonu için Sert Kontak Lensler ve Skleral Kontakt Lenslerden faydalanılabilir.

Hastalarda görme düzeyini artırmak için Korneal Halka (INTACS), ileri düzeyde keratokonusu olup görmenin düşük olduğu hastalarda DMEK, DALK, PenetranKeratoplasti uygulanabilir.

CCL (Corneal Cross Linking)
Erken ve orta dönem keratokonus olgularında hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla kullanılan en önemli tedavi yöntemidir.

Intacs (Korneal Halka)
Kornea içine 1 ya da 2 adet yarım saydam halka yerleştirilerek eğimi artmış kornea düzleştirilir ve daha kaliteli bir görüş kazanılabilir.