Tıbbi Birimler

Katarakt

Katarakt, gözümüzün içinde doğuştan var olan merceğin şeffaflığını yitirmesi ve bunun sonucunda görme seviyesinde azalma, çift görme, ışık saçılması, gözlük numarasının değişkenlik göstermesi ile karakterize bir durumdur. Katarakt her yaşta görülebilir, ancak ilerleyen yaş ana sebeptir.

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Kataraktı iyileştiren veya önleyen hiçbir ilaç veya diyet yoktur.

Katarakt ameliyatı öncesi ameliyatta yerleştirilecek lens numarasının doğru bir şekilde saptanması oldukça önemlidir.Katarakt ameliyatı sırasında topikal anestezi hastaların çoğunda yeterli olur. Panik atak hastaları gibi gereken hastalarda sedasyon ile işlem hasta için daha konforlu hale gelebilir. Katarakt cerrahisinde cerrah, Fako cihazı (fakoemülsifikasyon yöntemi) ile titreşen ses dalgaları yardımıyla kataraktı göz içerisinde kırar, parçacıkları emerek temizler. Bundan sonra göz içine kolay katlanabilir kalıcı göz içi mercek yerleştirilir. Bu cihaz sayesinde tüm işlemler çok küçük bir kesiden gerçekleştirildiği için dikiş gerekmez, iyileşme hızlı olur. Bu da hastanın günlük faaliyetlerine daha erken dönmesini kolaylaştırır.

Kliniğimizde multifokal, multifokaltoric ve monofokaltoric göz içi lenslerinin seçilmesinin uygun olup olmadığını anlamak için hastalarımız tam oftalmolojik muayene ile birlikte görme merkezinin tomografisi (OCT) ve topografi (kornea haritası) çekilmesi ile ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler gözlüksüz bir yaşamı mümkün kılar hale gelmiştir.

Bu amaçla kullanılanan Premium yani yüksek kaliteli mercekleri 3 ana grup altında incelleyebiliriz:

Torik mercekler
Astigmat göz yapısından kaynaklanan hem uzak hem de yakın görmeyi bozan bir kırılma kusurudur. Standart merceklerin düzeltemediği bu kusur torik merceklerle kalıcı olarak düzeltilebilmekte ve operasyon sonrası uzak gözlük ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

Multifokal mercekler
Hem uzağı hem yakını gösteren merceklerdir.

Doğal merceğimizin belli bir yaşa kadar akomodasyon yani mesafeye göre kırıcılığını değiştirerek uyum sağlama özelliği vardır. 40-45 yaşlarında bu özellik yavaş yavaş azalmaya başlar ve yakını görmek için gözlük kullanmak durumunda kalırız. Presbiyopi yani yaşlı göz adını verdiğimiz bu durum adından da anlaşılacağı gibi aslında doğal bir yaş alma sürecidir.

Bu nedenle günümüzde farklı optik prensipler ve lens dizaynları ile yakın görme sağlanabilmektedir . 20 yıldır gelişen multifokal lens teknolojisinde bugün için en çok tercih edilen difraktiftrifokal akıllı merceklerdir.

EDOF (Fokus derinliğini arttıran ) mercekler
Uzak ve orta mesafe arasında kesintisiz bir görüş sağlayan merceklerdir. Yakını gösterme potansiyelleri trifokal merceklere göre daha düşüktür. Aktif çalışma hayatında olan genç hastalarda ve daha önce refraktif cerrahi geçirmiş kişlerdeEDOF mercekler tercih edilmektedir

“Femtosaniye Lazer" teknolojisi özel bir görüntüleme ve lazer sistemi ile katarakt cerrahisinin en önemli aşamalarının, el değmeden bilgisayar kontrolünde gerçekleştirilmesini sağlar. Katarakt ameliyatlarında doktor deneyimi oldukça önemlidir. Ancak nadiren de olsa insan elinin engelleyemediği bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonları en aza indirgeyebilmek için "Femtosaniye Lazer" teknolojisi günümüzde önemli bir gelişmedir. Hem hastaya hem de hekime daha güvenli ve kısa süreli bir cerrahi imkanı sunar.

"Femtosaniye Lazer" teknolojisinin katarakt cerrahisinde kullanıldığı aşamalar
  • Lazer ile kornea kesisi
  • Lazer ile kataraktlı merceğin ön yüzeyinin (kapsüloreksiz) planlanan ölçüde alınması
  • Lazer ile kataraktlı merceğin planlanan sayıda parçalara ayrılması
  • Astigmatın düzeltilmesi.