Tıbbi Cihazlar

Biyometri

Biyometri gözün önden arkaya kadar olan uzunluğunun ve korneanın keratometrik değerlerinin ölçülerek katarakt ameliyatı öncesindeki yapılan bir hesaplama işlemidir. Bu ölçüm ve hesaplama işlemiyle göz içerisine yerleştirilecek olan merceğin numarası (diyoptri gücü) belirlenir.

A-Ultrasonik (A-scan/B-scan) Biometri:
Ultrasonografi, göze temas ettirilen bir probdan gelen ses dalgaları ile Göz İçi Lensi, vitreus ve retinanın incelenmesini sağlar. Ultrason A-scan ve B-scan olmak üzere iki farklı modda çekilebilir.  A-scan kornea, ön kamara, lens, vitre gibi yapıların ön ve arka uzunluklarını ölçer. Özellikle katarakt ameliyatlarında kullanılacak Göz İçi Lenslerin derecelerinin hesaplanmasında önemlidir. B-Scan ise göz içi yapıların iki boyutlu görüntüsünü verir. Retinada yırtık, dekolman, göz içi yabancı cisim veya göz tümörlerinin tespitinde kullanılır.