Tıbbi Cihazlar

Spekuler Mikroskopi

Speküler Mikroskop, şeffaf kornea tabakasının sağlığı hakkında bilgi veren bir cihazdır. Korneanın en arka tabakası (endotel tabaka) tek sıralı altıgen hücrelerden oluşmuş olup doğuştan itibaren sayıları artmaz. Spekülermikroskopi korneanın endotel hücrelerinin sayısını belirlememezi sağlayan bir muayene yöntemidir vekısa süreli bir işlemdir.