Tıbbi Cihazlar

Optik Koherens Tomografi (OCT)

OCT, 840 nm’lik bir diodlaser ışığı ile dokuların geri yansıtma özelliklerini kullanarak mikron düzeyinde, yüksek çözünürlükte retina yapısının incelenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Görüntülemenin fiziksel temeli, dokuların mikro yapılarının optik yansıma farklarına dayanmaktadır.

OCT, uygulama sırasında hastaya herhangi bir girişim yapılmasına gerek duyulmadan kolayca uygulanabilir.

OCTmakula deliği, yaşa bağlı makuladejeneresansı, epiretinalmembran ya da diyabetik makula ödemi gibi patolojilerde de hastalığın tanısı, evresi, tedavi endikasyonu ve tedavi sonrası takiplerde yol gösterici olmaktadır.