Göz Hastalıkları

Optiknörit

Optik nörit, görsel bilgiyi gözden beyine aktaran bir takım sinir liflerin iltihaplanması sonucu optik sinirlerin zarar görmesidir. Optik nöritin en çok görülen belirtileri tek gözde ağrı ve geçici görüş kaybıdır.

Optik nörit genellikle bir enfeksiyonun tetiklediği otoimmün hastalıklar nedeni ile görülür. Optik nörit geçiren çoğu kişide oluşan görme kaybı düzelir, kullanılan ilaçlar görmenin düzelmesini hızlandırabilir.

Belirtiler

Optik nörit genellikle tek gözü etkiler. Aşadaki belirtiler gözlenebilir:

 • Ağrı. Optik hörit oluşan kişilerde göz ağrısı vardır. Bu göz ağrısı göz hareketleri ile birlikte daha kötüleşir. Bazen göz arkasında olan şiddetli bir ağrıya benzer.
 • Tek gözde görüş kaybı. Çoğu insada tek gözde geçiçi bir görme kaybı yaşanır, ancak bıraktığı zararın büyüklüğü çeşitlere göre değişir. 
 • Görme alanı kaybı. Yan görme kaybı oluşur.
 • Işık çakmaları. Optik nörit rastlanan bazı kişilerde göz hareketleri ile birlikte ışık çakmakları veya ışık titremeleri oluşmaktadır.
 • Renklerde görüş kaybı. Optik nörit renklerin algılanmasını etkiler. Renkler normal halden olduğundan daha az canlı gözükür.

Optik nörit otoimmün bir hastalık olan multipl skleroz (MS) tanısı alan %15-20 hastada görülen ilk belirtidir.

Ne zaman Doktora Gitmelisiniz?

Bu tür göz problemleri ciddi olabilir. Bazen kalıcı görme kaybına yol açabildikleri gibi bazende başka bir hastalığın belirtisi olabilirler.

 • Yeni belirtiler oluşuyorsa, örnek olarak gözde ağrı veya görüşte değişiklik.
 • Belirtiler daha kötüye gidiyorsa veya tedavi ile bir gelişme olmuyorsa,
 • Normal olmayan belirtiler varsa, bir veya birden fazla ordanda hissizlik veya zayıflık hissi varsa bu nörolojik bozukluğunun sebebi olabilir.
Nedenler

Tam olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık sisteminin optik siniri saran myelin adı verilen maddeye karşı saldırmasıyla birlikte oluşan inflamasyon ve hasar sorumlu tutulmaktadır.

 • Multipl skleroz: (MS): Optik nörit geçirdikten sonra hayat boyu MS'e yakalanma riski yaklaşık %50'dir. MR görüntülemede beyinde lezyonlar varsa risk artar.
 • Nöromyelitis optika: MS'e bağlı görülen optik nöritten genellikle daha ağır seyirlidir.
 • Enfeksiyonlar: Lyme hastalığı, frengi, uçuk, kızamık, kabakulak gibi hastalıklarda da optik nörit görülebilir.
 • Temporal arterit: Genellikle 70-80 yaş grubunda görülen beyin damarlarındaki kan akımı problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • İlaçlar: Örneğin Etambutol (Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Radyoterapi: Kafa bölgesine alınan radyoterapi optik nöritin nadir sebeplerindendir.

Ek olarak optik sinirin inflamasyonuna veya sıkışmasına neden olan tümörler, toksinler, beslenme bozukluklarıda optik nörit sebebi olabilirler.

Risk Faktörleri
 • Yaş: Her yaşta görülebilir ancak sıklıkla 20-40 yaş arası genç erişkinlerde görülür, ortalama yaş 30'dur.
 • Cinsiyet: Kadınlar iki kat fazla risk altındadır.
 • Irk. Beyaz ırkta daha sıktır.
 • Genetik mutasyonlar: Bazı genetik mutasyonlar optik nörit veya MS için yatkınlık oluşturabilir.
Yol açabileceği başka sorunlar
 • Optik sinir hasarı: Çoğu hastada kısmi kalıcı optik sinir hasarı oluşur.
 • Azalmış görme keskinliği: Hastaların bir kısmında tedavi ile görme büyük oranda düzelebilir ancak bazı durumlarda opik nörit iyileşmesine rağmen görme kaybı kalıcı olabilir.
 • Tedavini yan etkileri: Uzun dönem kullanılan steroidler bağışıklık sistemini bozabilir, osteoporoza neden olabilir.
Teşhis
 • Detaylı göz muayenesi. Görüş alanı, renklerin algılanması yeteneğini ve yan görüş mesafelerinizi ölçülmesidir.
 • Oftalmoskopi. Bu muayena sırasında hekiminiz parlak ışığı gözünüze yansıtarak gözün arka kısmını inceler. Bu testte optik sinirlerin retinaya girişi olan kısımları incelenir. Optik disk optik nörit geçiren hastaların 3' de birinde ödemlenmiş durumdadır. 
 • Pupilla ışık reaksiyon tesi. Göz bebeğinize parlak ışık tutularak yapılan testte gözbeğinin bu ışığa gösterdiği tepkiye bakılır. Optik nörit ile etkilenmiş göz bebeklerinde büzülme normal sağlıklı bir gözde olduğu gibi olmaz.

Diğer testler den bazılarında:

 • MR görüntüleme. MR manyetik alan ile radyo dalgası enerjilerin kullanılması ile vücüdunuzun resminin çekilmesidir. Bazı durumlarda damardan ilaç enjekte edilerek ile beyinde bulunan optik sinirlerin olduğu kısımın belirgin olması sağlanmaktadır. MR ile beyindeki zarar görmüş bölgeler belirlenir. 
 • Kan testi. Sedimantasyon testi optik nöritin temporal arterit ile olan ilişkisini değerlendirmek için yapılır.
 • Optik koherens tomografi (OCT). Retina sinir liflerinin kalınlığını ölçmek için kullanılır, bunlar genellikle optik sinilerden daha incedir.
 • VEP: Optik sinirden sinyal iletimini değerlendirmek için yapılanbir testtir.
Tedavi

Optik nörit hastalığı genellikle kendi kendine iyileşir. Optik nöritteki iltihaplanmanın önlenmesi çin genellikle steroidli ilaçlar kullanılır. Streoid içeren ilaçların yan etkileri arasında kilo artışı, ruh hali durumu değişikliği, yüzde kızarma, mide ağrısı ve uyuyamama.

Steroid ilaçları genellikle damardan verilir. Buda görüşün düzelmesini hızlandırabilir. Steroid ile yapılan tedavilerde gelelikle çoklu skleroz oluşumu engellenir veya oluşumunun yavaşlamasına sebep olur.