Göz Hastalıkları

Excimer Lazer

Excimer lazer, özel bir ışın sistemi kullanılarak, kişinin gözlük ihtiyacına göre, kornea yüzeyinde mikroskobik boyutta yapılan değişiklik olarak adlandırılmaktadır. Excimer lazer, miyop hipermetrop veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük ve göz yapısı excimer lazer tedavisi için uygun olan tüm bireylere uygulanabilir.

Excimer Lazer Nedir?

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmada, gözlük ya da kontakt lens kullanımı ile daha net bir görüntü elde edilebilir. Bununla birlikte, gözlük ya da kontakt lens kullanmak istemeyen kişilerde, gözdeki kırma kusurları, excimer lazer veya diğer refraktif cerrahi yöntemlerinden biriyle düzeltilebilir.

Günümüzde kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan en yaygın tedavi yöntemi olan excimer lazer, özel bir ışın sistemi kullanılarak kişinin gözlük ihtiyacına göre, kornea yüzeyinde mikroskobik boyutta yapılan değişiklik olarak adlandırılmaktadır.

Excimer Lazer Kimlere Uygulanabilir?

Excimer lazer, miyop hipermetrop veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük, diyabet, romatizma, bağışıklık sistem hastalığı gibi ciddi sistemik hastalıklarla, glokom, sarı nokta hastalığı, keratokonus, herpetik (uçuk) keratit, ciddi kuru göz gibi göz hastalıkları olmayan, kornea kalınlığı ve şekli uygun tüm bireylere uygulanabilir. Excimer lazer için alt yaş sınırı olmasına rağmen,  üst yaş sınırı yoktur. Yani 70 yaşındaki birisine de excimer lazer yapılabilir. 18 yaşından küçüklere yapılmamasının nedeni ise, gözlük numaralarının bu yaşlarda değişebilir olmasıdır.

Excimer lazer, miyop hipermetrop veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun tüm bireylere uygulanabilir.

Excimer lazer öncesinde yapılan muayenede öncelikle kişinin sistemik bir hastalığının olup olmadığı sorulur. Sonrasında, gözlük numaraları damlasız olarak ölçülür. Gözün ön kısmının muayenesi yapılır. Hastadan kornea kalınlığı topografi ve wavefront gibi ölçümler alınır. Damla damlatılarak  hastanın göz bebeğinin büyümesi beklenir. Göz bebeği büyüyen hastanın tekrar gözlük numaraları ölçülür. Gözün arka kısmı da (retina tabakası, göz siniri) değerlendirildikten sonra,  hastaya excimer lazer yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa hangi yöntemde yapılacağı konusunda bilgi verilir.

Kimler Excimer Lazer Olamaz?
 • Korneası çok ince olanlar
 • Göz numaraları sabitlenmemiş, 18 yaşından küçük kişiler
 • Ciddi göz kuruluğu olanlar 
 • Herpetik (Uçuk) keratiti olanlar
 • Keratokonus hastalığı olanlar
 • Kataraktı olanlar
 • Kontrolsüz şeker hastalığı olanlar
 • Kontrolsüz glokomu olanlar
 • Romatizmal hastalıklar ve immün yetmezliği olanlar 
 • Hamile bayanlar lazer tedavisi için uygun aday değildir.
Excimer Lazer Hangi Yöntemler ile Yapılır?

Excimer Lazer standart olarak 2 yöntemle yapılabilir.

Lasik:
Korneanın yaklaşık 1/4'lük üst kısmı kaldırılıp lazer yapılır ve kaldırılan kapacık yerine yerleştirilir. Kişi ameliyattan birkaç saat sonra günlük aktivitesine dönebilir.

Lasek:
Korneanın üst tabakası (epitel) kaldırıldıktan sonra lazer uygulanır. Görme seviyesi zaman içinde düzelir.

LASIK sonrasında ertesi gün işinize başlayabilirsiniz. LASEK sonrasında ise 2-3 gün aktif çalışmamanız tavsiye edilir.

Excimer Lazer Ameliyatı Nasıl Yapılır?
 • Operasyon sırasında göz damla ile uyuşturulur.
 • Ameliyat esnasında hiçbir ağrı hissedilmez, dikiş, iğne kullanılmaz.
 • Gözlerin üzerine steril bir örtü örtülür ve işlem sırasında göz kapakları blefarosta adı verilen bir aletle devamlı açık tutulur. Böylece istemsiz göz kırpma hareketleri engellenir.
 • Gözünüze uygun olarak belirlenen yönteme göre gözünüz hazırlanır ve lazer uygulanır.
 • Operasyon her bir göz için ortalama 6-7 dakikadır. 
 • Ameliyat sonrasında gözünüz bandajla kapatılmaz. Daha sonra cıkarılmak üzere kontakt lens takılır.
 • Aynı gün evinize gidebilirsiniz. 

 

Ameliyat Sırasında Ağrı Duyulur mu?

Hayır. Gözler damla ile uyuşturulur; bu sebeple ameliyat sırasında hasta ağrı hissetmez. Dikiş, iğne kullanılmaz.

Excimer Lazer Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Doktorun verdiği damlalar anlatıldığı şekilde kullanmalı, 1 hafta kadar denize, havuza girilmemeli, bilgisayar kullanımı biraz daha sınırlandırılmalı, açık havada özellikle güneşli günlerde güneş gözlüklerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Excimer Lazer Ameliyatı Sonrasında Numara Geri Dönüşü Olur Mu?

Excimer  laserin erken ve geç dönemde başarı oranı oldukça yüksektir. Uygun hasta seçiminde geri dönüş oldukça azdır.

Excimer Lazer Ameliyatı Olan Kişi, İleride Katarakt Ameliyatı Olabilir Mi?

Excimer lazer, kornea üzerinde mikroskobik boyutta yapılan değişikliktir. Katarakt ameliyatında ise gözün içindeki doğal lens (mercek) alınır ve yerine yapay bir lens  yerleştirilir. Birbirinden tamamen bağımsız olan bu iki işlem birbirinin ardısıra yapılabilir; yani excimer lazer operasyonu geçiren bir kişi, ileride rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilir. Excimer  lazer tedavisi katarakt ameliyatına engel değildir. Ayrıca katarakt  ameliyatı olan kişi excimer lazer olabilir, katarakt ameliyatı da excimer lazer tedavisine engel değildir.

Excimer Lazer Ameliyatı İle Göz Tembelliği Tedavi Edilir Mi?

Excimer lazer sizi gözlük ve lenslere olan ihtiyacınızdan kurtarmaya yönelik  bir operasyondur. Excimer lazer ile miyopi, hipermetropi ve astigmatizma  gibi kırma kusurları tedavi edilir. Ancak göz tembelliği excimer lazer ile tedavi edilmez. 9-55 yaş arası göz tembelliği olan bireylerde, bilgisayarda kişiye özel program kullanarak ilaç veya ameliyat olmadan,  görme keskinliği ve kontrast duyarlılığı arttırılabilmektedir.

Excimer Lazer Ameliyatı İle Astigmat Tedavi Edilir Mi?

Excimer lazer ameliyatı ile miyopi ve hipermetropinin yanısıra astigmat da tedavi edilir.

Excimer Lazer Olan Kişilerde Göz Kuruluğu, Gece Görüşünde Azalma ve Parlama Gibi 
Rahatsızlıkların Olduğu Doğru Mudur?

Lasek yönteminde göz kuruluğu daha az görülür, ancak korneanın iyileşmesini hızlandırmak için hastaya suni göz yaşı verilir. Lasik yönteminde ise göz kuruluğu her zaman görülmez. Göz kuruluğu olanlarda ise bu durum 6 ay içerisinde düzelir. 

Excimer lazer olan kişilerde gece görüşünde azalma olmaz; ancak göz bebeği normalden büyük olanlarda, bir süre geceleri ışık yansıması olabilir. Bu durum zaman içerisinde düzelir.

Kontakt Lens Kullanımının Lazer Tedavisine Olumsuz Bir Etkisi Var Mıdır?

Kontak lens kullanımının excimer lazer operasyonuna olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak yumuşak kontak lens kullanımında muayeneden 3-4 gün önce, torik lenslerde 1 hafta,  sert kontak lens kullanımında is en az 3-4 hafta önce lensler çıkartılmalıdır.

Göz Doktorlarının Lazer Olmamasının Nedeni Nedir?

Göz doktorlarının özellikle lazer olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Gözlük kullanmayan birinin daha önce gözlük ihtiyacının olup olmadığını bilemeyiz. Göz doktorları arasında da, daha önce gözlük kullanan ama lazer tedavisi olup gözlüklerinden kurtulmuş olanlar bulunmaktadır. Excimer lazerde en önemli kriter kişinin sistemik bir rahatsızlığının olmaması ve göz yapısının uygun olmasıdır. Bu kriterlere uyan herkes isterse lazer olabilir.  

“18 yaşından küçük bireylerde, göz numaraları sabitlenmemiş olduğu için lazer yapılmamaktadır.”

“Excimer lazer ve katarakt ameliyatları birbirinden bağımsız ameliyatlardır. Excimer lazer tedavisi katarakt ameliyatına engel olmadığı gibi katarakt ameliyatı da excimer lazer tedavisine engel değildir. Excimer lazer olan bir kişi ileride rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilir. ”