Göz Hastalıkları

Üveit

Gözümüz dışarıdan içeriye doğru dış kısımda sklera, orta kısımda uvea, iç kısımda retina tabakasından oluşur. Uveada gözü besleyen damarlar vadır. Uvea kısmının iltihaplanmasına üveit denir. Buranın iltihabı ciddi görme hasarına neden olur.

Buldular gözde kızarıklık, ağrı ve bulanık görüştür. Bu durum her iki gözüde etkiler. Genel olarak 20-50 yaş arasında ki kişilerde gözükür, ancak nadir olarakta çocukları da etkileyebilir.

Üvetin oluşma mantar, virüs, parazit, enfeksiyon veya enflamatuar bir hastalık sebep olabilir. Çoğu zaman hastaların %40' ında neden belli değildir.

Üveit erken teşhisi yapılmadığında kalıcı görme kaybına sebep olan önemli bir hastalıktır. 

Belirtiler

Üveitin belli başlı belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Gözde kırmızılık
 • Göz ağrısı
 • Işığa hassasiyet
 • Bulanık görüş
 • Uçuşan siyah noktalar
 • Görüş seviyesinin azalması

Belirtiler aniden oluşur ve gittikçe kötüleşebilir.

Üveitin etkilediği alan değişebilir, gözde bulunduğu alana göre tariflenir.

 • Ön Üveit gözün ön tarafını etkiler ve iritis olarak da adlandırılır.
 • Arka Üveit gözün arka kısmını etkiler ve koroidit olarak da isimlendirilir.
 • Pan Üveit üveanın bütün tabakalarının inflamasyonu durumudur.

Bu durumların herhangi birisinde göz içi jel kıvamındaki vitreus maddesinin de inflamasyonu söz konusudur ve içi inflamatuar hücreler ile doludur.

Belirtiler aniden ortaya çıkabilir ve çok çabuk kötüleşebilir. Bazı olgularda semptomlar dereceli olarak ortaya çıkabilir. Bulgular tek gözde veya her iki gözde birden ortaya çıkabilir. 

Ne Zaman Doktora Gitmelisiniz?

Eğer üveyitin belirtilerini taşınığınızı düşünüyorsanız hekiminize başvurmalısınız. Eğer göz ağrısı, kızarıklık, bulanık görüş ve bir görüş kaybı yaşıyorsanız acilen hekiminize başvurmalısınız.

NEDENLERİ

Karşılaşılmış üveit hastalıklarının yanında sebeplerin ne olduğu bilinmemektedir. Sebepleri aşağıdakilerden biri olabilir.

 • Göz yaralanmaları veya ameliyatı
 • Behçet hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit gibi otoimmün hastalıklar
 • Chron hastalığı, ülseratif kolit gibi otoimmün barsak hastalıkları
 • Kedi tırmığı hastalığı, herpes, sifiliz, toksoplazma, tüberküloz hastalığı gibi enfeksiyon hastalıklar
 • Lenfoma gibi direk veya indirek gözü etkileyebilen kanserler 
Risk Faktörleri

Belirli genlerinde değişklik omuş olan hastalarda üveit daha büyük bir olasıkla oluşur. Sigara içilmesi de üveit ile ilişkilidir.

Yol açabileceği başka sorunlar

Tedavi edilememiş olan üveitlerde oluşabilecek diğer hastalıklar:

 • Glokom
 • Katarakt
 • Optik sinir hasarı
 • Retina yırtığı
 • Kalıcı görüş kaybı
Teşhis

Hekiminize başvurduğunuz zaman size tam kapsamlı bir göz muayenesi yapar bunun yanıda medikal geçmişinize bakar. Bunların dışaında aşağıdaki testeleri de isteyebilir:

 • Kan testi
 • Göz içerisindeki sıvının analizi
 • Anjiyo yaparak retinadaki kan akışının izlenmesi
 • Retina dokusunun inceliğini test ederek, retina dokusu altında bulunan sıvının olup olmadığına bakılır.

Doktorunuz üveit nedeni olarak zemininde başka bir hastalıktan şüphelendiği zaman sizi genel medikal inceleme ve testler yapılmak üzere başka bölümlere gönderebilir.

Tedavi

Tedavinin amacı gözdeki inflamasyonun azaltılmasına yöneliktir. Başka bir hastalıkla birlikte oluşundan şüphelenildiği takdirde,  bu hastalığın tedavisine odaklanılır.

İlaç kullanımı
 • İltihaplanmayı azaltan ilaçlar.
 • Bakteri ve virüslere karşı kullanılan ilaçlar. Eğer üveitiniz enfeksiyon sonucunda oluşmuş ise doktorunuz size antibiyotik, antiviral ilaçlar veya kortizonlu olan ya da olmayan ilaçlar vererek enfesksiyon kontrol altına almaya çalışır.
 • İmmüno süpresif (bağışıklık sistemi baskılayıcı) veya sitotoksik (hücre öldürücü) tedavi. Bu tür tedaviler steroid tedavisine yeterli cevap alınamayan durumlarda kullanılır. Bu tür ilaçların katarakt veya glokom gibi ciddi yan etkileri vardır. Bu sebeplerden dolayı hekiminizi her 1-3 ay arasında ziyaret ederek kan testleri ve diğer testleriniz yaptırılmalıdır.
 • Antienflamatuar ilaçlar. Kortikosteroid türü ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar göz damlası, ağızdan hap veya göz içine iğne şeklinde verilebilir. Tedavisinde güçlük bulunan posterior üveit hastalarında göz içine konulan bir implant (steroid içeren) bir tedavi seçeneği olabilir. Steroid implant 4 ay etkildir.
 • Antibiyotik veya antiviral ilaçlar. Üveit enfeksiyona bağlı ise, enfeksiyonu kontrol altına almak için antibiyotikler, antiviral ilaçlar steroidlerle birlikte veya ayrı şekilde verilebilir.
 • İmmüno süpresif (bağışıklık sistemi baskılayıcı) veya sitotoksik (hücre öldürücü) tedavi. Bu tür tedaviler steroid tedavisine yeterli cevap alınamayan durumlarda kullanılır. 
 • Cerrahi (vitrektomi). Üveitin tanısı veya tedavisi amacına yönelik olarak göz içindeki bulunan jel kıvamındaki materyalin (vitreus) çıkarılması işlemi gerekli olabilir. Alınmış olan küçük miktardaki vitreus, göz içindeki spesifik enflamasyonun (bakteri, virüs, lenfoma), ne olduğunun anlaşılabilmesi için çok yardımcı olabilmektedir. 

İyileşme sürecinin süresi gözün hangi tarafının etkilendiği ile ilgilidir. Arka (posterior) üveit,  ön (anterior) üveite göre daha yavaş iyileşir. Ağır enflamasyonun düzelmesi hafif enflamasyon oluşuna göre daha uzun sürede iyileşme gösterir. 

Geçmiş, iyileşmiş üveit tekrar ortaya çıkabilir. Başarılı bir tedaviden sonra tekrar şikayetler, bulgular ortaya çıkarsa doktora başvurulmalıdır. 

Cerrahi ve Diğer İşlemler
 • Vitrektomi. Göz içerisindeki viterius sıvının ameliyat ile çıkarılmasıdır. Bu durumda durum biraz da olsa düzeltilebilir.
 • İlacın göze yavaş ve sürekli salınımını sağlamak için göz içine cihazın yerleştirilmesi.  Arka üveiti olup tedavisi zor olan kişilerde göz içerisine yerleştirilen cihaz bir çözüm olabilir. Bu cihaz kortikosteroidlu olan ilacın 2-3 ay arasında göz içerisine girişini yavaşca sağlar. Olabilecek yan etkileri arasında katarakt ve glokom oluşumu olabilir.
 

Üveitten kurtlmanın bir diğer yoluda belirtilerinin nasıl olduğu ile alaklıdır. Arka gözü etkileyen üveitin iyileşme süresi ön kısmı etkileyen üveitin iyileşmesinden daha yavaştır. Ağır iltihaplanmaların düzelmesi orta dereceki iltihaplanmalara göre daha uzun zaman alır.