Tıbbi Cihazlar

Oftalmik Ultrasonografi (USG)

Göz ultrasonu, gözün ön bölümündeki kesiflikler nedeniyle retinanın değerlendirilemediği durumlarda, tanının belirlenmesi ve tedavi planlanması aşamasında, göziçi lensi, vitreus ve retinanın incelenmesini sağlayan, çok önemli bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografide ses dalgalarının değerlendirilmesi ve bu ses dalgalarının intraoküler dokular tarafından yansıması prensibi kullanılır.