Tıbbi Cihazlar

Fundus Fluoresein Anjiografisi

Fundusfloresein anjiyografi (FFA), retina kan akımının incelenmesi için geliştirilen, retina hastalıklarının tanısında ve takibinde vazgeçilmez bir tanı yöntemidir. Sarı turuncu renkte, mavi ışık altında floresans veren floresein boyası damar yolu ile verilerek gözdibinin damarsal yapılarının, siyah-beyaz, dijital fotoğrafları çekilir.

Fundusfloresein anjiyografi, diyabetik retinopati, retinal vasküler tıkanıklıklar, yaşa bağlı makuladejeneresansı, inflamatuar retina hastalıkları gibi retina damar hastalıklarının yanı sıra pek çok retina hastalığının tanı ve ayırıcı tanısında kullanılır.